Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Директор

Јелена Јеноваи

Јелена Јеноваи је рођена 10.06.1978. год у Зрењанину. Након завршене електротехничке и грађевинске школе „Никола Тесла“ на смеру електротехничар аутоматике, уписала је Технички факлутет „Михајло Пупин“ у Зрењанину. Дипломирала је 2004. год и стекла звање Професор техничког образовања и техничког цртања.

Искуство у настави је стекла у многим основним школама у периоду од 2005. до 2014. године:

  • ОШ „Свети Сава“ Кикинда / септембар 2005. – јануар 2006.
  • ОШ „Михајло Пупин“ Идвор / јануар 2006 – септембар 2012.
  • ОШ „1.октобар“ Ботош / јануар 2006. – фебруар 2014.
  • ОШ „ Соња Маринковић“ Зрењанин / јануар 2008 – до данас.

За време рада у основним школама је остварила резултате на саобраћајним такмичењима.

За своје иновативне часове је остварила значајне пласмане и награде на разним конкурсима.

У  ОШ „ Соња Маринковић“ Зрењанин је на месту директора од 2014. године.

За то време је спровела многе пројекте који су имали за циљ обнову све три зграде школе, као и значајну модернизацију наставних средстава.

Приликом прве екстерне евалуације, 2018. год.  ОШ „ Соња Маринковић“ Зрењанин је оцењена највишом оценом – четворком.

Сматра да је једини прави одазив на просветни позив рад пуног срца и снаге.

Инспирише је сопствена визија срећне школе у којој је ток образовно васпитног процеса природан и прати свет који се мења.