Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Помоћник директора

Ирена Мезеи Беловаи

професор математике

 

Рођена у Зрењанину, удата, мајка двоје деце.

Основну и средњу школу завршила је у Зрењанину, на мађарском језику.

15.09.1993. стекла је диплому професора информатике на Техничком факултету “Михајло Пупин” у Зрењанину.

У школској 1994/95. години  била је сарадник Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину.

Од  1995. до 1999. предавала је математику на мађарском наставном језику, у вишим разредима основних школа у Мужљи, Михајлову и Зрењанину.

Године 1999.  једно време ради у Будимпешти, на тестирању Мајкрософтових софтвера. Након рођења деце, варатила се у Зрењанин.

  1. се запошљава у Зрењанинској Основној школи  „Соња Маринковић”,  где предаје математику и  информатику.

Од 2007. три године ради и као помоћник директора школе.

  1. уписује ПМФ у Нови Саду, као ванредни студент и 2009. добија звање дипломираног професора математике. Од тада предаје само математику у вишим одељењима на мађарском језику.

Предавала је математику и у Зрењанинској гимназији  од  01.09.2012. до 01.09.2014.

Од 2013. је помоћник директора у Основној школи “Соња Маринковић” у Зрењанину.

  1. је израдила стратегију за опстанак мађарских одељења у Зрењанину. Та стратегија је одобрена од стране Националног савета мађарске националне мањине.

Залаже се за опстанак наставе на мађарском језику у Зрењанину, те је идејни творац, учесник, кординатор и реализатор разних пројеката.

  1. године покреће програм „Разумеш ли мађарски?” у предшколским установама у Зрењанину и води Kреативну математичку радионицу у школи.

Од 2011. до 2014. планира и координира пројектима између основне школе и забавишта, ради очувања мађарског националног идентитета.

Захваљујући њеним аплицирањима на разним конкурсима, ђаци су били у могућности да путују у Вршац, Бечеј, Сомбор и Београд.

Од 2010. из године у годину пише пројекте за адаптацију зграде школе, као и набавке школског намештаја и опреме.

Донатори за програме, обнову зграде и набавку опреме су: Министарство људских ресурса из Будимпеште, Фондација Бетлен Габор из Будимпеште, Национални савет мађарске националне мањине, Фондација Секереш и Аутономна покрајина Војводине.

  1. покреће школски лист ученика виших разреда у Михајлову. Задњи број листа излази 2007. године.

Њени ученици су учествовали и на међународним и на домац́им такмичењима из математике. Најзначајније је било Прво међународно мађарско такмичење из математике, одржано у Дунајској Стреди, у Словачкој, 2014. године.

Успешно менторство остварила је 2014. године, када је са својом екипом победила на такмичењу за мађарске ученике у иностранству “Град је наш!”, у организацији мађарског Државног секретаријата за националну политику. Награда је била четвородневно путовање у Трансилванију.

Активно учествује на различитим конференцијама и обукама, а највећи утицај на њен рад имају оне које сваке године организује Математичко друштво „Јанош Бољаи”.

Бави се и преводима и рецензијама уџбеника. Године 2011. дала је мишљење о преводу Kлеттовог уџбеника за математику за шести разред, а 2012. о преводу Герундиумовог уџбеника и збирке задатака за шести разред из математике. 2011. године превела је на мађарски језик Kлеттов уџбеник из математике за седми разред, а 2018. збирку задатака за пети разред, као и одговарајућу збирку решења.

Објављена дела у којима је аутор или коаутор:

Pitagorasz tétele: Feladatlapok az általános iskolák 7. osztálya számára (Atlantis kiadó, Újvidék, 2004)

Madarász Mária és Mezei-Belovai Irén: A Pitagorasz-tétel és előkészítése – MATEMATIKA tanári kincsestár kiegészítő kötete (Raabe kiadó Budapest,  2005 júniusa)

Madarász Mária és Mezei-Belovai Irén: A Pitagorasz-tétel alkalmazása – MATEMATIKA tanári kincsestár kiegészítő kötete (Raabe kiadó Budapest,  2005 szeptembere)

Mezei – Belovai Irén és Vencel Valentina: ÁBRAkadÁBRA Matematika és képzőművészet az általános iskolák ötödik osztálya számára (VMPE – Vajdasági Magyar Tankönyvtanács kiadó, Újvidék, 2020)