Телефон: 023 530 420

Основна школа
“Соња Маринковић”
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

6. osztály – Egész számok

EGÉSZ SZÁMOK

Kapaszkodók:

Pozitív, vagy negatív?

 

Egész számok összehasonlítása

 

Az egész számok ellentettje

 

Az egész számok abszolút értéke

https://www.youtube.com/watch?v=sp75w_2rmX0

 

Azonos előjelű számok összeadása

 

Két különböző előjelű egész szám összeadása

 

Egész számok kivonása

 

Zárójelek felbontása

 

Kéttényezős szorzatok

 

Egész számok osztása