Телефон: 023 530 420

Основна школа
“Соња Маринковић”
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

6. osztály – Egész számok

EGÉSZ SZÁMOK

Kapaszkodók:

Pozitív, vagy negatív?

 

Egész számok összehasonlítása

 

Az egész számok ellentettje

 

Az egész számok abszolút értéke

 

Azonos előjelű számok összeadása

 

Két különböző előjelű egész szám összeadása

 

Egész számok kivonása

 

Zárójelek felbontása

 

Kéttényezős szorzatok

 

Egész számok osztása