Телефон: 023 530 420

Основна школа
“Соња Маринковић”
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Kortárs edukáció

2022.05.10-én az Egészségügyi Iskola 3. 4 osztályos tanulói, Halász Tímea és Sági Eléna előadást tartotottak
„Elsősegélynyújtás” címmel, a 7. 2 és 8. 2 osztály tanulóinak. A tanulók megismerkedtek az elsősegélynyújtás
alapjaival, a sérülés vagy rosszullét felismerésével, felmérésével, a mentőszolgálat hívásával, a
legegyszerűbb sérülések ellátási módjával. Az előadás a kortárs edukáció program kereteiben lett
megszervezve. Felkészítő tanár Martinov Magdolna Egészségügyi iskola. Szervezők Lázár Angéla
biológiatanár és Mezei Belovai Irén matematikatanár.