Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Дани отворених врата

2022/2023

Дани отворених врата у првом полугодишту су:

17. октобар 2022
8. новембар 2022
7. децембар 2022

Дани отворених врата у другом полугодишту су:

13. фебруара 2023.
14. марта 2023.
05. априла 2023.
18. маја 2023.

Овим данима родитељи имају могућност да посете часове своје деце.