Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Дани отворених врата

2023/2024

Дани отворених врата у првом полугодишту су:

13. октобар 2023 (петак)
23. октобар 2023 (понедељак)
7. новембар 2023 (уторак)
23. новембар 2023 (четвртак)
13. децембар 2023 (среда)

Овим данима родитељи имају могућност да посете часове своје деце.