Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Дани отворених врата

2023/2024

Дани отворених врата у другом полугодишту су:

1. март 2024. (петак)
18. март 2024. (понедељак)
16. април 2024. (уторак)
15. мај 2024. (среда)
6. јун 2024. (четвртак)

Овим данима родитељи имају могућност да посете часове своје деце.