Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Боравак

У  ОШ“Соња Маринковић“ на почетку школске године  у продуженом боравку формирана је једна  хетерогена група ученика првог и другог разреда.

Продужени боравак је посебно организована служба  у наменским просторијама школе  са стручном бригом о деци пре и после  редовних часова наставе,а подразумева редовну исхрану и безбедан осмишљени боравак ученика , у време када су родитељи  на свом послу и то по следећем распореду:

7:00 јутарње прихватање ученика
7:30 – 7:50 доручак
8:00 – 11:00, 11:30 настава
11:00 – 12:00 ручак
12:00 – 12:30 одмор, игра
12:30 – 14:00 израда домаћих задатака
14:00 – 15:30 слободно време, слободне активности