Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Једносменски образовно – васпитни рад

Сви ученици наше школе имају могућност да пре и после редовне наставе, која се одвија само у преподневним часовима, бораве у модерно опремљеном простору у коме се реализују различити програми.

Сваке школске године програм рада и време боравка прилагођавамо према интересовањима и потребама ученика и родитеља.

Налазимо се у центру града, између магистрале и улице Слободана Бурсаћа, која је једносмерна.

Овај положај омогућава родитељима лак и брз приступ из свих праваца, али и безбедност ученика због слабо прометне једносмерне улице.

Годинама у настави користимо све расположиве ресурсе у близини школе, као што су: Карађорђев парк, Народни музеј, Градска народна библиотека, Савремена галерија.