Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Колектив

РУКОВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА


Име и презиме Радно место Електронска пошта
Јелена Јеноваи директор sonja@sonjamarinkovic.edu.rs
Јоланка Ђурић секретар sekretarsm@sonjamarinkovic.edu.rs
Ирена Мезеи-Беловаи Помоћник директора irenamezeibelovai@sonjamarinkovic.edu.rs
Илдико Костић Стручни сарадник – психолог ildikokostic@sonjamarinkovic.edu.rs
Лила Ковач Стручни сарадник – психолог lilakovac@sonjamarinkovic.edu.rs
Јадранка Штефковић Петровић Стручни сарадник – библиотекар jadrankastefkovicpetrovic@sonjamarinkovic.edu.rs
Славица Краљ Симић Шеф рачуноводства racunsm@sonjamarinkovic.edu.rs
Зорица Срданов Административно финансијски радник adminsm@sonjamarinkovic.edu.rs

ВАСПИТАЧИЦЕ


Име и презиме Радно место Електронска пошта
Моника Гомбар Млађа група у Михајлову monikagombar@sonjamarinkovic.edu.rs
Моника Такарич Ковач Припремно предшколски програм у Михајлову monikatakarickovac@sonjamarinkovic.edu.rs
Илдико Бођо Мешовита група у Лукином Селу ildikobodo@sonjamarinkovic.edu.rs

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ


Име и презиме Електронска пошта
Корнелија  Павловић kornelijapavlovic@sonjamarinkovic.edu.rs
Илдико Варга ildikovarga@sonjamarinkovic.edu.rs
Ибојка Шуљко ibojkasuljko@sonjamarinkovic.edu.rs
Терез Такарич tereztakaric@sonjamarinkovic.edu.rs
Љубица Панић ljubicapanic@sonjamarinkovic.edu.rs
Гордана Костић Мирчетић gordanakosticmircetic@sonjamarinkovic.edu.rs
Марта Јовановић martajovanovic@sonjamarinkovic.edu.rs
Ана Гера anagera@sonjamarinkovic.edu.rs
Естер Кочиш esterkocis@sonjamarinkovic.edu.rs
Снежана  Радивојев snezanaradivojev@sonjamarinkovic.edu.rs
Весна Јовановић vesnajovanovic@sonjamarinkovic.edu.rs
Хајналка Чордаш hajnalkacordas@sonjamarinkovic.edu.rs
Јудит Миланков juditmilankov@sonjamarinkovic.edu.rs

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ


Име и презиме Предмет Електронска пошта
Светлана Симићевић Српски језик svetlanasimicevic@sonjamarinkovic.edu.rs
Ерика Салма Мађарски језик erikasalma@sonjamarinkovic.edu.rs
Елеонора Прокин Мађарски језик eleonoraprokin@sonjamarinkovic.edu.rs
Горан Радаковић Српски као нематерњи goranradakovic@sonjamarinkovic.edu.rs
Валентина Нађ Српски као нематерњи valentinanad@sonjamarinkovic.edu.rs
Ерика Финдић Српски као нематерњи erikafindic@sonjamarinkovic.edu.rs
Тамаш  Серда Енглески језик tamasserda@sonjamarinkovic.edu.rs
Милена Человић Енглески језик milenacelikovic@sonjamarinkovic.edu.rs
Нера Цветков Енглески језик neracvetkov@sonjamarinkovic.edu.rs
Доната Кишмартон Енглески језик donatakismarton@sonjamarinkovic.edu.rs
Јулиана Венцел Историја julianavencel@sonjamarinkovic.edu.rs
Роберт Такарич Историја roberttakaric@sonjamarinkovic.edu.rs
Габор Хорват Географија gaborhorvat@sonjamarinkovic.edu.rs
Гизела Вуковић Сакал Географија gizelavukovsakal@sonjamarinkovic.edu.rs
Даница Димитријевић Географија danicadimitrijevic@sonjamarinkovic.edu.rs
Изабела Ружичка Биологија izabelaruzicka@sonjamarinkovic.edu.rs
Ангела Лазар Биологија angelalazar@sonjamarinkovic.edu.rs
Роберт Гомбар Математика robertgombar@sonjamarinkovic.edu.rs
Ирен Мезеи Беловаи Математика irenamezeibelovai@sonjamarinkovic.edu.rs
Мирјана Бабић Математика mirjanababic@sonjamarinkovic.edu.rs
Силвија Керчов Информатика и рачунарство silvijakercov@sonjamarinkovic.edu.rs
Ференц Камраш Техника и технологија ferenckamras@sonjamarinkovic.edu.rs
Ендре Ваштаг Техника и технологија endrevastag@sonjamarinkovic.edu.rs
Светлана Богић Техника и технологија svetlanabogic@sonjamarinkovic.edu.rs
Валентина Шаламон Венцел Ликовна култура valentinasalamonvencel@sonjamarinkovic.edu.rs
Предраг Лојаница Ликовна култура predraglojanica@sonjamarinkovic.edu.rs
Олгица Бомбле Музичка култура olgicabomble@sonjamarinkovic.edu.rs
Александра Лазички Музичка култура aleksandralazicki@sonjamarinkovic.edu.rs
Лили Мичкеи Физичко и здравствено васпитање lilimickei@sonjamarinkovic.edu.rs
Данијела Јованов Физичко и здравствено васпитање danijelajovanov@sonjamarinkovic.edu.rs
Зоран Петровић Физичко и здравствено васпитање zoranpetrovic@sonjamarinkovic.edu.rs
Бранислав Грујин Физичко и здравствено васпитање branislavgrujin@sonjamarinkovic.edu.rs
Габриела Мезеи Њергеш Физика gabrielamezeinjerges@sonjamarinkovic.edu.rs
Немања Мицић Физика nemanjamicic@sonjamarinkovic.edu.rs
Исидора Палфи Хемија isidorapalfi@sonjamarinkovic.edu.rs
Наташа Павлов Маћош Хемија natasapavlovmacos@sonjamarinkovic.edu.rs
Розалија Сабо Верска настава rozalijasabo@sonjamarinkovic.edu.rs
Милана Јовић Верска настава milanajovic@sonjamarinkovic.edu.rs
Горан Болобан Верска настава goranboloban@sonjamarinkovic.edu.rs
Ерне Варга Верска настава ernevarga@sonjamarinkovic.edu.rs
Отилиа Кадар Немачки језик otiliakadar@sonjamarinkovic.edu.rs
Илона Ковач Немачки језик ilonakovac@sonjamarinkovic.edu.rs

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ


Име и презиме Радно место
Вероника Богдан Чистачица
Нада Вемић Чистачица
Светлана Косо Чистачица
Иштван Секе Чистач
Хајналка Ковач Чистачица
Розалија Ђолаи Чистачица
Валерија Нечов Чистачица
Ђенђи Рац Чистачица
Слађана Каћунко Сервирка/чистачица
Ференц  Јорга Домар