Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Библотека

Школска библиотека ради у матичној школи у Зрењанину и у издвојеним одељењима у Михајлову и Лукином Селу. Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је развијање културе читања и информационе писмености. Библиотека  садржи уџбенике за све предмете, на оба наставна језика, сликовнице, приручну литературу, као и књижевну и научно-популарну литературу. Корисници библиотеке су ученици, наставници, сарадници, као и остали запослени у школи. Књига  инвентара се води електронски. Задуживање корисника библиотеке врши се преко карте читаоца и електронски. Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и програм васпитно-образовног рада школе.

  • Дугогодишња библиотекарка наше школе, Валерија Јованов, о овом посебном месту у нашој школи писала је овако: Шта да напишем о књизи и о библиотеци што већ није написано? Нико не зна

  • У најстаријем књижевном делу, Епу о Гилгамешу, заступљене су три теме – пријатељство, љубав и страх од смрти. Постоји уверење да је све што је записано у том епу довољно –