Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

COVID19

Правила понашања током пандемије за ученике

Правила понашања током пандемије за наставнике

Правила понашања током пандемије за родитеље

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених

  • Маме наше школе брину о свима нама. Вукашинова мама, која је здравствени радник и члан нашег Савета родитеља, нам је послала ове слике које нас на брз и ефикасан начин

  • Обавештавамо Вас да је у сарадњи Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, Светске здравствене организације и УНИЦЕФ-а, припремљен видео материјал