Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Упис ђака правака

Зашто уписати свог првака у„Соњу”?

Време је да ваше дете свакога дана, чак и у ванредним околностима, има:

  • наставу у преподневним часовима
  • учитеље који храбре, разумеју, мотивишу
  • савремена наставна средства
  • посвећене наставнике
  • добро друштво
  • сигурно и негујуће окружење
  • подршку у учењу
  • могућност да испољи своје таленте

Закажите посету:

www.sonjamarinkovic.edu.rs
ossonjam@gmail.com
023/530-420
060/5-530-420

Упис првака за школску 2023/2024. год.

Поштовани родитељи!

Обавештавамо Вас да ће се евидентирање деце за упис у први разред Основне школе „Соња Маринковић“ Зрењанин за школску 2023/2024. годину обавити у периоду од 01.03.2023. до 30.05.2023. године.

Евидентирање се врши код стручног сарадника-психолога сваког радног дана од 09.00 до 13.00 часова, где се и заказује провера спремности детета за полазак у школу, тзв. тестирање, у термину који вам одговара. Том приликом ћете добити и потврду са уписаним термином.

За упис у школску 2023/2024. годину Министарство просвете науке и технолошког развоја ће обезбедити софтвер који ће се користити за упис у први разред и којим ће се обезбедити да се документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике школа прибави електронским путем. За евидентирање је неопходно само да поднесете Захтев да школа у ваше име наведена документа прибави електронским путем.

И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.

Подсећамо вас да је, уз горе наведена документа, саставни део документације потврда о здравственој спремности детета за полазак у школу и потврда да је дете прошло припремни предшколски програм, који ћете накнадно доставити.

Након што обавите прописане здравствене прегледе у надлежном Дому здравља тестирање за упис овогодишње генерације првака обављају школски психолози Илдико Костић и Лила Ковач.

У складу са одредбама члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања, ове школске године уписују се деца рођена у периоду од 01.03.2016.- 28.02.2017. године.

Могу се уписати и деца рођена у периоду од 01.03. до 01.09.2017. године након провере спремности за полазак у школу коју установљава психолог школе применом стандардних поступака и инструмената препоручених од овлашћене стручне организације.

Уколико дете није уписано у први разред услед здравствених проблема или неког другог разлога, а старије је од седам и по година, може се уписати у први или одговарајући разред након провере знања.

 

Документа потребна за упис деце у први разред су:

• Извод из матичне књиге рођених
• Уверење о похађању предшколског програма
• Доказ о здраственом прегледу детета
• Доказ о пребивалишту родитеља

Као што смо навели, документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике школа може да прибави електронским путем. За евидентирање је неопходно само да поднесете Захтев да школа, у ваше име, наведена документа прибави електронским путем.

Уколико као родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа одлучите да и даље по свом избору достављате школи у папирној форми, подсећамо Вас:

1.Извод из матичне књиге рођених – важи неограничено. Извод се може добити у месној заједници/општини на чијој територији родитељ деце има пребивалиште, а у појединим општинама могуће је и наручити извод телефоном или путем интернет сајта. Приликом вађења извода из матичне књиге рођених, родитељи би требало да понесу личну карту као документ идентификације. За упис деце у школу не плаћа се узимање извода.

2. Уверење о пребивалишту – издаје се у полицијској станици у месту или општини пребивалишта. Потребна је лична карта на увид. Захтев се подноси у облику обрасца, на ком се уписују лични подаци. Образац се добија од службеника запосленог у полицијској станици.

 

Поред наведене документације у папирној форми достављате:

3. Уверење о похађању предшколског програма – издаје предшколска установа коју је дете похађало.

4. Доказ о здраственом прегледу детета – даје педијатар након завршеног целокупног лекарског прегледа.

Поред лекарског прегледа, дете мора да прође и тестирање које за циљ има процену зрелости за похађање првог разреда основне школе, од стране школског психoлога.

Деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације, а са достављеним доказом о здравственом прегледу детета.