Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Основна школа „Соња Маринковић”

у Михајлову

Школа у Михајлову је једина у селу, удаљена је свега 12 км од Зрењанина. Kао самостална установа постоји од 1891. године, први наставни дан је забележен у дневнику рада 6. септембра исте године. 1978. постаје издвојено одељење Основне школе “ Соња Маринковић“ у Зрењанину. 1979. је пресељена у нову школску зграду која се налази на крају села, у улици Нови ред, окружена зеленим парком са преко 1000 садница и поред школског спортског терена.