Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Контакт

Директор: ossonjam@sonjamarinkovic.edu.rs

Психолог: pepsisonjam@gmail.com

Секретар: sekretarsm@sonjamarinkovic.edu.rs

Рачуновођа: racunsm@sonjamarinkovic.edu.rs

Административни радник: adminsm@sonjamarinkovic.edu.rs

Библиотека: bibliotekasm@sonjamarinkovic.edu.rs

Матични број: 08057834

Регистарски број: 8215037022

ПИБ: 100903370

ЈБКЈС: 01483

Текући рачун: 840-223660-97

Сопствена средства – донаторски рачун: 840-223666-79

Рачун за уплате родитеља (ужина, осигурање): 840-1402760-96

  Контактирајте нас

  ОШ „Соња Маринковић“ Зрењанин

  023 530 420, 023 561 879

  ossonjam@gmail.com

  Слободана Бурсаћа 7, 23101 Зрењанин

  ОШ „Соња Маринковић“ Михајлово

  023 3894 017

  osmihajlovo@gmail.com

  Нови ред бб, 23202 Михајлово

  ОШ „Соња Маринковић“ Лукино Село

  023 3885 077

  oslukinoselo@sonjamarinkovic.edu.rs

  Петефи Шандора 5, 23224 Лукино Село