Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Основна школа „Соња Маринковић”

у Лукином Селу

Насеље Лукино Село налази се 15 километара јужно од Зрењанина. Настало  је 1785. године на пустари , као феудални посед Лазара Лукача. Први досељеници  били су  одгајивачи дувана из Ечке и околине. Генерал Лазар Жигмонд  1883. године  је постао власник овог насеља, да би се село 1890. године осамосталило.

Становништво  се углавном бави повртарством, а један мањи број људи је запослен у Рибњаку “Ечка”.

Зна се да је у селу постојала  школа још почетком XX века. Из прича најстаријих мештана, као и бивших радника школе, сазнали смо да су учитељи 1937. године били Хуђера Алберт и Kесејић Лајош. Они су наставу изводили у старој школској згради, у једној учионици. У склопу школске зграде  се налазио и учитељски стан. Иза зграде била је штала, где је учитељ држао своје коње и стоку (ако их је имао). Учионица је била опремљена скамијама, троножном дрвеном таблом, једним орманом, рачунаљком и једном пећи за ложење.

Након  1937. године  неколико година наставу је држао Телкеш Имре.  Њега ће заменити Балинт Андраш и Шипош Ференц. Њихови следбеници су били  Kовач Андраш и Гујаш Јанош. Настава се изводила на мађарском наставном језику, у комбинованом одељењу. После другог светског рата, једно време, постојала је и  шестогодишња школа. У том периоду децу је подучавао  Хицзко Јанош. Од 1960/61. школске године две  учитељице су радиле са децом: Марковић Пирошка и Ђурић Марија. Двадесет година ће оне подучавати децу у селу. Спаваћа соба учитељице била је  претворена у просторије забавишта, а штала се преуредила у школску кухињу.  Сваког дана се  спремала ужина за ђаке. Унутар  зграде постојао је и вртић, где је радила васпитачица Kовач Жужана.

Нова школска зграда, са две учионице и  новим инвентаром изграђена је 1974. године. Један део зграде је био намењен забавишту. Тек после неколико година школа је добила централно грејање.

Почевши од 1980. године долази до смене великог броја учитеља.А то субили : Секереш Ференц, Kатона Истван и његова супруга Аранка, Kелемен Kаталин, Бекер Едит, Секереш Магдолна.

Од 1989/90. школске године наставу изводе Гера Ана и Миланков Јудит. 2001.год. уместо Гера Ане долази учитељица Чордаш Хајналка. Њу ће заменит 2008. Kочиш Естер. Годину дана касније долази до спајања три одељења због малог броја ученика и остаје само једно комбиновано одељење на мађарском наставном језику које ће водити Миланков Јудит.  На захтев родитеља се 2004. године  отворило и једно  комбиновано   одељење на српским наставним језику које је водила Kостић-Мирчетић Гордана.  То одељење  2011. године преузела је  Јерковић Зорица, да би 2012. године  њу заменила Радивојев Снежана. У вртићу већ више од двадесет година ради васпитачица Бођо Илдика.

Школа у Лукином Селу је дуго година била у склопу Основне школе «2.октобар« у Зрењанину. Од 01.10.1994. године постала је  издвојено одељење  Основне школе »Соња Маринковић« у Зрењанину.