Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Упитник за родитеље

У жељи да будемо школа која може да одговори на потребе савремене породице саставили смо следећи упитник.
Молимо вас да издвојите мало времена и да га попуните.
Упитник је анониман и служи у сврху развоја школе. Хвала.

Ваша школа “ Соња Маринковић“

https://docs.google.com/forms/d/1wnh5bxNYK0fJXYn9dTzMPleAGgGI0mv44ZijwkbMuv8/edit