Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Где су и шта раде

  • Рођена 24. јула 1985. године. Основу школу „Соња Маринковић“ завршила у Михајлову, носилац Вукове дипломе и дипломе из области спорта. Основну школу памти по изузетним учитељицама

  • Драгана Мокан рођена је 1981. у Зрењанину. Живи и ради у Београду. Ауторка је збирке поезије Како ми је прошло време, збирке прича Пустите им лагану музику и романа 33

  • По занимању сам професор и научник, област мог истраживања је математика и то математика неизвесности и хаоса, динамичких система, белог шума, вероватноће, теорије мере, стохастичких диференцијалних једначина и разних простора

  • Моје име је Ајредин Ајети и бивши сам ученик ОШ ,,Соња Маринковић”, генерација 1994/95. ,,Соња” ми је оставила лепа сећања на тренутке одрастања.

  • Школу ,,Соња Маринковић’’ завршила сам 2005. године. Нашу ,,Соњу’’ памтим по томе што је била јединствена школа у граду: настава је била на два језика тако да смо као деца

  • Рођен је у Бадену код Беча. Забавиште и основну школу похађао је у Михајлову. Обоје његових родитеља били су наставници у истој школи. Мајка му је предавала српскохрватски језик, а

  • 2020. завршила је мастер студије Сценске архитектуре и дизајна радом (Не)свесни организми: истраживање несвесног путем уметничког дела сценског дизајна „Удахнути паучину“. Исте године уписала је уметничке докторске студије Сценског дизајна