Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

фебруар 2021

Зима је без снега, али смо ипак желели да помогнемо птицама. Искористили смо рециклажни материјал у практичне сврхе и направили хранилице за птице. Затим смо поставили хранилице и кућице за

Деца основне школе и забавишта из Лукиног Села од 08.02. до 12.02. 2021. у сарадњи са родитељима, учитељицама и васпитачицом оживели су народне обичаје везане за испраћај зиме. Веселим костимима