Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

март 2021

Маме наше школе брину о свима нама. Вукашинова мама, која је здравствени радник и члан нашег Савета родитеља, нам је послала ове слике које нас на брз и ефикасан начин

Обавештавамо Вас да је у сарадњи Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, Светске здравствене организације и УНИЦЕФ-а, припремљен видео материјал

На часу српког као нематерњег језика ученици су усвајали и увежбавали употребу лексике и граматичких конструкција везаних за називе делова тела, личну хигијену и свакодневне активности у купатилу. Уочавали су

Ученик ће моћи да: разуме сложене процесе респирације и фонације, уочава карактеристике правилног дисања, свесно контролише дисање уз повећан капацитет даха и економисање дахом, усклађује природно биолошко дисање са изговором гласова и слогова, ослобађа свој

Рођен је у Бадену код Беча. Забавиште и основну школу похађао је у Михајлову. Обоје његових родитеља били су наставници у истој школи. Мајка му је предавала српскохрватски језик, а

Реализацијом пројекта обнове који се спроводи у фазама  би се згради ОШ „Соња Маринковић“ Зрењанин, а бившег Женског васпитног завода „ Каролине Месингер“ вратио првобитни сјај и очувала аутентичност.