Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

март 2022

На ликовном конкурсу Гимназије за таленте Бољаи из Сенте,а на тему УЛИЦЕ, ЗГРАДЕ-ученица 6.3 одељења из Михајлова- Вивиен Чордаш освојила је треће место у конкуренцији за 5. и 6. разреде