Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Упознавање са стоним тенисом

Спортисти стоно тенисерског клуба „Банат“ из Зрењанина,  одржали су 2.марта презентацију у нашој школи о овом спорту. 

Сви заинтересовани се могу јавити у клубу или код наставника физичког васпитања.