Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

мај 2022

Сваког пролећа, од давне 1975. године, Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин” организује “Песничку штафету”. У њој учествује око шездесет банатских основних школа