Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

јун 2023

Испратили смо још једну генерацију осмака. Ученици 8.1 и 8.2 свечано су се опростили од својих одељенских старешина Изабеле Ружичке и Ирене Мезеи Беловаи,