Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Да се боље разумемо

Шта све подразумева појам комуникација? Како комуницирају животиње? На које све начине комуницирају људи? Колики је значај невербалне комуникације? Какве све поруке шаљемо држањем тела, гестовима и мимиком? Како људи комуницирају у различитим крајевима света?

На ова и многа друга питања о комуникацији покушали смо да одговоримо 5. септембра у оквиру радионице ,,Комуникација – вербална и невербална“ коју је, током два часа, за све ученике виших разреда наше школе организовала наставница Српског језика и књижевности Светлана Симићевић.

Циљ радионице је био боље међусобно разумевање кроз вербалну и невербалну комуникацију.

Ученици су имали прилике да се међусобно споразумевају гестовима и мимиком, да препознају осећања исказана гестом и мимиком и да тумаче друге невербалне знакове. Нарочито их је заинтересовао знаковни језик глувонемих, па су научили неколико основних речи на знаковном језику.