Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Језичка радионица „Нацртај ми стих“

Светски дан поезије, 21. март, обележили смо радионицом за ученике нижих разреда. „Нацртај ми стих“, гласио је задатак. Ђаци су читали риме и сликали оно што чују. На овај начин смо, славећи поезију, прославили и долазак пролећа. Изложбу цртежа насталих овом приликом, могуће је посетити у школској библиотеци.