Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Мали речник грађанског васпитања

Живимо у свету реклама и билборда, рекламе нас окружују на сваком кораку и у реалном и виртуелном свету. Ученици виших разреда наше школе кроз радионице у оквиру Грађанског васпитања, заједно са наставницом Светланом Симићевић, анализирали су моћ реклама и покушали да путем рекламних паноа направе мали речник Грађанског васпитања. Кроз рекламе које су настале као продукт тимског рада представили су неке од основних појмова из области Грађанског васпитања: равноправност, предрасуде, одговорност, патриотизам и партиципацију. Наш мали билборд можете погледати у холу школе.