Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Међународни дан матерњег језика

Широм света се 21. фебруар обележава као Међународни дан матерњег језика. Основни циљ је подизање свести  о значају матерњег језика и вишејезичности.

Језичка разноликост је у нашем времену веома угрожена јер све више језика нестаје. Лингвисти истичу да је неговање и примена матерњег језика и у неформалној и у јавној употреби неопходна за очување једног језика.

Србија је 2006. године приступила Европској повељи о регионалним или мањинским језицима Савета Европе, у жељи да допринесе заштити и очувању мултикултурализма. По броју званичних језика у употреби, Војводина као регија предњачи у Европи. У њој се говоре српски, мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски.

Овај дан је успостављен у знак сећања на студенте који су убијени 21. фебруара 1952. године у Дакију, у источном Пакистану. Студенти су протестовали јер њихов језик није проглашен за званични. Идеја за обележавање Међународног дана матерњег језика била је иницијатива Бангладеша. Одобрен је на Генералној конференцији Унеска 1999. године и обележава се од 2000. године.