Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Обaвештење за родитеље

Поштовани родитељи будућих првака, уколико желите да упишете ваше дете у нашу школу, а не станујете на територији наше школе, можете се пријавити до 31.01.2023, телефоном, е-маилом или лично.

Kонтакт телефон: 023/530-420
email: ossonjam@sonjamarinkovic.edu.rs