Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Покрет и учење у настави језика

Учење језика је вештина која се мора подржати тако што ће деци бити занимљиво и што ће их ангажовати не само интелектуално, емотивно и вербално, већ и физички и социјално. Дете које се креће је дете које учи.

Ако смо у окружењу језика који деца не разумеју, коришћење покрета у учењу тог језика знатно им може помоћи, а посебно им помаже да усвоје нове речи, њихово значење и употребу у говору у свакодневним ситуацијама..

Рад у групи поуспешује њихову социјализацију, а интеракција са осталима, подстиче их да спонтано запамте речи, разумеју их и употребе одговарајућем контексту.

На сликама у прилогу приказана су деца која су користећи своје тело и покрет показала речи којима се именују делови намештаја (кревет, орман, столица, сто).

Кроз ову усмеравану активност, они су спонтано откривали и намену коју наведени делови намештаја имају у свакодневном људском животу. Повезујући покрет и глас, речи су брже биле усвојене, а час им је био забавнији.