Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Професионална оријентација у одељењу 8.1

Ученици осмих разреда почели су са припремама за избор средње школе и будућег занимања. Први корак је упознавање са средњим школама и смеровима који постоје у њима.

После две године паузе због епидемијске ситуације, у школи се поново организују реални сусрети током којих ученици могу да чују лична искуства оних који су похађали одређену средњу школу, факултет, или се баве неким интересантним занимањем.

И ове године посетила нас је наша бивша ученица Ведрана Косијер. Ведрана је представила своју средњу школу ХТПШ ,,Урош Предић“. Ученике је упознала са трогодишњим и четворогодишњим смеровима који су њој постоје, са предметима који се тамо изучавају и са могућностима запошљавања или даљег школовања после завршене ове средње школе.

После завршене средње школе као техничар за индустријску и фармацеутску технологију Ведрана је уписала Високу техничку струковних студија у Зрењанину, смер Технолошко инжењерство – Нафта и петрохемија, тако да су ученици имали прилике да чују и како изгледа студирање, шта су семестри, колоквијуми, како се скупљају потребни бодови…

Хвала нашој бившој ученици Ведрани на лепом и корисном часу. Надамо се и и будућој сарадњи.