Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Развој емпатије кроз креативну драму

Са циљем превенције од насиља и конструктивног решавања проблема, те подстицаја развоја емпатије и солидарности код ученика, ученици нижих разреда наше школе у Михајлову, учествовали су у радионици коју је организовала наставница српског као нематерњег језика, Валентина Нађ.

Предложак за разговор и и критичко промишљање послужио је кратак филм „Алтернативна математика“ из 2017. године. У фокусу проблема приказаном у филму налази се однос дечака и родитеља према учитељици. Доводећи под сумњу све, знање, компетенције и ауторитет учитељице, школу, научне чињенице и проверене вредности у образовном систему, дечак увлачи родитеље у проблемску ситуацију у којој ће се затећи и директор школе, али и медији, па и шире друштво.

У анализи филма и интерпретацији доживљаја, коришћена је метода креативне драме и вежба Замрзнуте слике.  Ученици су били подељени у групе. Групе су добиле задатак да направе замрзнуте слике, фотографије на којима су представљене ситуације из филма и најважнији ликови, учитељица, дечак школарац, родитељи, директор и медији (телевизија, радио, новине, друштвене мреже). Посебно је захтевано да ученици изражајношћу лица прикажу осећања ликова, а положајима тела и њихов међусобни однос. Ученици су са „безбедне дистанце“ критички промишљали о садржају филма, поступцима ликова, износили су своја мишљења и нудили решења којима би се уочени проблеми превазишли на позитиван начин.

Вредновање поступака главних ликова кретало се на скали од 1 до 5, где је најпозитивнији поступак добијао оцену 5, а најнегативнији оцену 1. Резултат је добијен пребројавањем оцена (тачкица). Према оценама ученика, најпозитивније је поступила учитељица, а потом сви остали.

Након сваке замрзнуте слике, фотографије коју су групе презентовале, наставник је покретао разговор и провоцирао ученике да анализирају понашање дечака и дечакових родитеља према учитељици, да заузму став према физичком нападу (шамару који је мајка упутила учитељици), према директору школе који је осудио и суспендовао учитељицу, према родитељима дечака који су на овај начин, позивајући се на „дечија права“, а изврћући истину, били задовољени, те према медијима који су од свега направили сензационалистичку причу и угрозили ауторитет учитељице.

Радионица је омогућила да се провери у коликој мери деца узраста од 7 до 11 година која одрастају у хомогеној сеоској средини имају развијену емпатију, у коликој мери разликују добре поступке од лоших, колико конструктивно умеју да реше проблеме који се појављују у њиховом окружењу.

Закључујемо, наши мали ученици саосећају у великој мери, умеју да препознају добре и лоше поступке људи и реше проблеме из свакодневног живота у школи ненасилно, конструктивним разговором и са позитивним исходом. Учитељица је уважавана, њена реч се поштује, а школа је место где се осећају лепо и безбедно.

У Михајлову, септембар 2023.