Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Шах кроз игру

У организацији Мађарског националног савета, у Бечеју је одржана обука из области физичког васпитања деце на којој је учитељица Корнелија Павловић учествовала.

Обука је имала циљ да унапреди моторичке вештине деце кроз употребу различитих реквизита за игру у простору. Школа је добила платно за шах и фигуре које су ученици нижих разреда и деца из забавишта користили за игру тога дана у школи.