Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Семинар у нашој школи

У нашој школи je 07.10.2023. одржана трибина Моје знање мења свет. Средства за ову трибину обезбедио нам је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице из Буџета АП Војводине.
Средства смо добили кроз конкурс расписан у оквиру Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање квалитета основног и средњег образовања промовисање и унапређење безбедности ученика у основним и средњим школама на територији АП Војводине у 2023. години. Реализатори програма били су Бојан Грујић, дипломирани педагог и директор „Школе креативних вештина“ из Јагодине и Татјана Живановић, просветна саветница из Школске управе из Ниша.
Семинару су присуствовали наставници, учитељи, чланови стручне службе и директор школе.