Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Семинар у нашој школи

У нашој школи одржан је семинар под називом “ Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе у школи“ . Реализатор програма био је Бојан Грујић дипломирани педагог и директор „Школе креативних вештина“ из Јагодине.

Семинару су присуствовали наставници предметне и разредне наставе, директор, психолог и педагог школе.