Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Зашто одабрати „Соњу“

Зашто одабрати „Соњу“ – Mitől jó a „Sonja” је серија видео записа који су настали као реализација задатака из Развојног плана школе, са циљем да се пренесе атмосфера у нашој школи, а у нади да ће се ученици са својим родитељима определити да баш овде стекну своје основношколско образовање.