Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

јун 2024

Још једна школска година је на измаку. Много смо порасли, стекли нова знања, нове љубави, ојачали стара другарства, а Дан школе је прилика да покажемо