Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Акредитовани развојни програм

Удружење просветних радника Мађара у Војводини организује акредитовани развојни програм 26. фебруара 2022. године у 10 часова у седишту удружења, у Новом Саду. Тема догађаја: Развој логичког размишљања и вештина решавања проблема у основној школи. Наставнице наше школе Ирена Мезеи Беловаи и Валентина Венцел учествују у овом програму као предавачи. Предавања ће одржати и др Ласло Варга, Ливија Варга и Лидија Монић.