Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

фебруар 2022

Реализацију пројектне наставе у одељењу 6.1 организовали су наставница географије Даница Димитријевић и наставник технике и технологије Ендре Ваштаг. У шестом разреду, наставну тему НАСЕЉА, после усвајања основних појмова наставници