Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Хајде да се играмо!

Обогаћени једносменски рад је програм који допуњује основни образовно-васпитни програм рада у школама у којима се настава изводи само у једној смени. Његов циљ је да на креативан и занимљив начин својим садржајима обогати време које ученици проведу у школи након редовних часова и ваннаставних активности.

У мноштву едукативних, спортских и забавних активности у оквиру овог програма, ученици имају прилику да се кроз усмеравану игру друже, међусобно боље упознају и кроз осећај задовољства размењују сопствене вредности. Кроз игру они такође усвајају правила понашања у групи, те толеранцију и уважавање „других“. „Хајде да се играмо!“ представља низ активности у којима кроз игру деца основну комуникацију током игре остварују на оба ова језика, те се као посебна њена вредност истиче- ЈЕЗИЧКО БОГАТСТВО и ИНТЕРКУЛТУРА!

Активности организује и води наставница српског као нематерњег језика, Валентина Нађ. Децо, не оклевајте, него дођите да се играмо!