Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

октобар 2022

Циљ радионица је да се ученици кроз вођену игру ослободе, упознају боље себе и сопствене вредности као део личног идентитета, сензибилишу се на интелектуалне, физичке, социјалне и друге различитости оних

Могућности коришћења стрипа у настави матерњег и страног језика и књижевности, те српског као нематерњег језика који ученици чији је матерњи језик мађарски, a српски језик имају као обавезан предмет