Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Интеркултурално учење кроз креативну драму и игру

Циљ радионица је да се ученици кроз вођену игру ослободе, упознају боље себе и сопствене вредности као део личног идентитета, сензибилишу се на интелектуалне, физичке, социјалне и друге различитости оних “других и другачијих”, да науче како да различитости уважавају, прихватају и поздраве као прилику за упознавање нових вредности, да конструктивно разговарају, размењују и међусобно се обогаћују.