Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Писаћа машина

Као наставница Српског као нематерњег језика у сталном сам трагању за методама које ће моју наставу учинити интересантном и омогућити мојим ученицима, чији је матерњи језик мађарски, да воде усмену и писану комуникацију са говорницима српског језика, да читају и пишу на српском језику, да стичу примењива знања током свог иницијалног, а потом и целоживотног образовања, те да у интеракцији са другима размењују и обогаћују сопствену културу и традицију и задрже свој лични идентитет.

У прилогу је видео у коме Алекс, Давид, Мелита, Доминик, Тамара и Силард, трећаци из наше школе у Михајлову, утврђују слова ћирилице.

Опис вежбе: Ученици стоје у кругу. Наставник им редом на длановима исписује слова ћирилице, тако да сваки ученик добије неколико слова. На табли су прво исписане речи, потом просте реченице и напослетку сложене. Важно је да се утврде покрети којима ће при куцању реченице бити означени знаци интерпункције (зарез, тачка, узвичник, упитник итд.) и размак између речи. Ученици визуелно проверавају слова која имају и попут куцања писаћом машином, куцају задате речи и реченице.

ПС. Научили су и чему служи писаћа машина која се као раритет сада налази у неком музеју великих проналазака 20. века.