Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

март 2023

У оквиру активности које чине додатну подршку ученицима у образовно-васпитном процесу, за ученике седмог разреда организована је радионица интеркултуралног учења.