Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Пишемо прстићима!

Писање на другом језику, нематерњем или страном, језичка је вештина која се у настави српског језика, систематично развија од првог разреда основне школе.

Програм за српски као нематерњи језик током основношколског образовања предвиђа усвајање оба писма српског језика, и ћирилице и латинице. Ученици који наставу похађају на мађарском језику, сходно блискости латинице са писмом мађарског језика, прво се упознају са словима латинице. Врло често се слова не обрађују на традиционални начин почетног писања, већ применом комплексне методе, ученицима се читаво писмо представља кроз игру. Савладавају се прво велика штампана слова, памти се изговор гласова, те се повезујући их са графичким приказом, словима, увежбава њихово правилно обликовање.

Једна од таквих вежби је и ова у прилогу у којој су  се наши прваци из Михајлова, пре писања оловком, забављали обликујући слова и речи прстима на тацни посутој гризом. Кроз игру су меморисали облик слова, а потом повезујући их у речи, обнављали значења већ усвојених речи и по слуху их исписивали.

Жофи, Жанет, Мариана, Ален, Марк, Роберт и Мартин, прваци из Михајлова, уче своја прва слова латинице. Увек је учење забавније кроз игру. И остаје дубљи траг.