Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

април 2022

08. априла 2022. године је за време петог и шестог часа архитекта и урбанистa Јасна Цизлер одржала предавање под називом „Примена илустрације и дизајна у изради мапа/картографији. Часовима су присуствовали