Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Пројекат „Засади дрво“

У оквиру пројекта ,,Засади дрво“ и активности ,,Гледај како растемо“ ученици 1.6 и 1.2 засадили су своје саднице белог бора у дворишту школе. Ученици су упознати са значењем пошумљавања и важности очувања животне средине.