Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Пројектна настава у одељењу 6.1

Реализацију пројектне наставе у одељењу 6.1 организовали су наставница географије Даница Димитријевић и наставник технике и технологије Ендре Ваштаг.

У шестом разреду, наставну тему НАСЕЉА, после усвајања основних појмова наставници су поделили ученике у две групе – група СЕЛО и група ГРАД.

Ученици су добили задатке да у оквиру неколико часова, истражују и припреме се да изложе резултате својих истраживања. На часовима технике и технологије ученици су, уз менторство наставника Ендреа, направили одговарајуће макете.

На овим часовима ученици су заједно учили, сарађивали, размењивали податке, а на крају представили рад своје групе, док је друга група слушала и пажљиво записивала основне податке.

Продукти су биле макете које су фотографисане и изложене у холу школе.