Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Стрип или прича у сликама у настави српског као нематерњег језика

Могућности коришћења стрипа у настави матерњег и страног језика и књижевности, те српског као нематерњег језика који ученици чији је матерњи језик мађарски, a српски језик имају као обавезан предмет у свом иницијалном образовању, разноврсне су и многобројне. Он може бити мотивација за доживљај књижевног дела, потпуније разумевање граматичких категорија, правописних правила или повратна информација о прочитаном.

У настави српског као нематерњег језика, посебно у нижим разредима основне школе, стрип или прича у сликама, врло је подесна у настави књижевности када се обрађује басна, те се након читања проверава разумевање прочитаног, поступци и особине главних ликова. Kод ученика се развија опажај за одвајање кључних сегмената које представљају потом сликом и текстом.

Програм српског као нематерњег језика у 5. разреду предвиђа обраду адаптиране Езопове басне “Цврчак и мрав”. Басна је ученицима позната, јер су се на часовима матерњег језика, мађарског, већ упознали са њом. Након семантизације нових лексема и објашњења њиховог значења, анализе поступака ликова и њихових главних особина, ученици цртају стрип.

У прилогу се налази стрип наше ученице Виоле Сабо из Михајлова која одлично уочава детаље. Kолико добро то чини, процените сами. Мислимо да је врло талентована.