Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Author: Gombar Robert

У организацији школског психолога Лиле Ковач и у сарадњи са средњим школама, јуче, 30. маја 2022. године реализована је посета ученика осмих разреда средњим школама. У пратњи одељенских старешина Свтлане

08. априла 2022. године је за време петог и шестог часа архитекта и урбанистa Јасна Цизлер одржала предавање под називом „Примена илустрације и дизајна у изради мапа/картографији. Часовима су присуствовали

Реализацију пројектне наставе у одељењу 6.1 организовали су наставница географије Даница Димитријевић и наставник технике и технологије Ендре Ваштаг. У шестом разреду, наставну тему НАСЕЉА, после усвајања основних појмова наставници